ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 47948 | Fide: 25863673 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1020 5
2022B 936 0
2022A 936 3
2021B 892 0
2021A 892 0
2020B 892 0
2020A 892 4
2019B 939 0
2019A 939 1
2018B 915 2
2018A 894 5
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -