ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 47948, Fide: 25863673

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 892 0
2020A 892 4
2019B 939 0
2019A 939 1
2018B 915 2
2018A 894 5
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -