ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 08/1992, ΕΣΟ: 47949 | Fide: 25862502 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1457 0
2023Α 1457 0
2022B 1457 0
2022A 1457 0
2021B 1457 0
2021A 1457 0
2020B 1457 0
2020A 1457 0
2019B 1457 0
2019A 1457 0
2018B 1457 0
2018A 1457 7
2017B 1432 11
2017A 1398 7
2016B 1390 18
2016A 1261 13
Παλαιότερα -

Σύλλογοι