ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 03/1986, ΕΣΟ: 47954, Fide: 25876260

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 811 0
2020B 811 0
2020A 811 0
2019B 811 0
2019A 811 0
2018B 811 0
2018A 811 4
2017B 800 0
2017A 800 5
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -