ΖΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2002, ΕΣΟ: 47955 | Fide: 25868039 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 891 0
2023Α 891 0
2022B 891 0
2022A 891 0
2021B 891 0
2021A 891 0
2020B 891 0
2020A 891 0
2019B 891 0
2019A 891 0
2018B 891 0
2018A 891 2
2017B 899 5
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -