ΠΟΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΛΑΖΑΡΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 47956 | Fide: 25870203 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1206 0
2023Α 1206 2
2022B 1180 5
2022A 1120 9
2021B 1133 5
2021A 1093 0
2020B 1093 0
2020A 1093 4
2019B 1044 5
2019A 974 2
2018B 950 12
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 1
Παλαιότερα -