ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 10/1962, ΕΣΟ: 47957 | Fide: 25863304 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1050 0
2021B 1050 0
2021A 1050 0
2020B 1050 0
2020A 1050 0
2019B 1050 0
2019A 1050 0
2018B 1050 0
2018A 1050 0
2017B 1050 0
2017A 1050 0
2016B 1050 9
2016A 1077 4
Παλαιότερα -