ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 47962, Fide: 25865072

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 830 0
2020A 830 6
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -