ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/1967, ΕΣΟ: 47967, Fide: 25868462

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1026 0
2020A 1026 4
2019B 1003 0
2019A 1003 10
2018B 1006 0
2018A 1006 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι