ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/1967, ΕΣΟ: 47967 | Fide: 25868462 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 977 6
2023B 1024 0
2023Α 1024 2
2022B 1026 0
2022A 1026 0
2021B 1026 0
2021A 1026 0
2020B 1026 0
2020A 1026 4
2019B 1003 0
2019A 1003 10
2018B 1006 0
2018A 1006 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι