ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/1967, ΕΣΟ: 47970, Fide: 25871978

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1028 0
2020A 1028 0
2019B 1028 0
2019A 1028 0
2018B 1028 0
2018A 1028 0
2017B 1028 4
2017A 1014 15
2016B 1058 10
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι