ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/1967, ΕΣΟ: 47970 | Fide: 25871978 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1028 0
2023Α 1028 0
2022B 1028 0
2022A 1028 0
2021B 1028 0
2021A 1028 0
2020B 1028 0
2020A 1028 0
2019B 1028 0
2019A 1028 0
2018B 1028 0
2018A 1028 0
2017B 1028 4
2017A 1014 15
2016B 1058 10
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι