ΑΡΜΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 47976, Fide: 25863720

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1134 14
2020A 1048 10
2019B 946 22
2019A 1002 16
2018B 890 19
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι