ΑΡΜΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 47976 | Fide: 25863720 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1726 28
2023Α 1358 19
2022B 1318 44
2022A 1251 7
2021B 1169 14
2021A 1134 0
2020B 1134 14
2020A 1048 10
2019B 946 22
2019A 1002 16
2018B 890 19
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι