ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 47982, Fide: 25870700

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 889 0
2020B 889 0
2020A 889 0
2019B 889 0
2019A 859 6
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -