ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 47982 | Fide: 25870700 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1328 8
2023B 1352 13
2023Α 1238 9
2022B 1193 21
2022A 1033 8
2021B 895 2
2021A 889 0
2020B 889 0
2020A 889 0
2019B 889 0
2019A 859 6
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -