ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 47989, Fide: 25878689

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 996 12
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι