ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 47989 | Fide: 25878689 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 853 0
2023B 853 0
2023Α 853 0
2022B 853 0
2022A 853 0
2021B 853 16
2021A 996 0
2020B 996 12
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι