ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 47996 | Fide: 25868608 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1380 16
2023B 1164 16
2023Α 1006 5
2022B 1008 9
2022A 992 9
2021B 935 8
2021A 887 0
2020B 887 0
2020A 887 5
2019B 865 0
2019A 865 5
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -