ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 48007, Fide: 25863061

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1434 24
2020A 1403 30
2019B 1406 43
2019A 1151 33
2018B 1207 27
2018A 949 27
2017B 830 17
2017A 830 11
2016B 830 10
2016A - 0
Παλαιότερα -