ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 48007 | Fide: 25863061 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1462 0
2022B 1462 13
2022A 1463 0
2021B 1463 7
2021A 1434 0
2020B 1434 24
2020A 1403 30
2019B 1406 43
2019A 1151 33
2018B 1207 27
2018A 949 27
2017B 830 17
2017A 830 11
2016B 830 10
2016A - 0
Παλαιότερα -