ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2003, ΕΣΟ: 48009, Fide: 25883860

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 942 0
2020B 942 0
2020A 942 0
2019B 942 0
2019A 942 0
2018B 942 0
2018A 942 3
2017B 973 12
2017A 1031 3
2016B 1001 9
2016A - 0
Παλαιότερα -