ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡ

Η/Γ: 12/2003, ΕΣΟ: 48014 | Fide: 25868209 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1695 18
2023Α 1681 1
2022B 1678 10
2022A 1669 10
2021B 1651 12
2021A 1635 0
2020B 1635 0
2020A 1635 2
2019B 1615 28
2019A 1493 21
2018B 1479 34
2018A 1431 7
2017B 1431 26
2017A 1468 4
2016B 1464 5
2016A - 0
Παλαιότερα -