ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 02/2005, ΕΣΟ: 48031, Fide: 25873636

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -