ΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 48037 | Fide: 25872915 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1099 0
2022B 1099 0
2022A 1099 1
2021B 1089 0
2021A 1089 0
2020B 1089 0
2020A 1089 0
2019B 1089 3
2019A 1159 2
2018B 1118 8
2018A 1073 14
2017B 917 8
2017A 954 21
2016B 928 5
2016A - 0
Παλαιότερα -