ΣΙΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 48038 | Fide: 25863460 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1256 5
2022B 1300 0
2022A 1300 20
2021B 1358 4
2021A 1386 0
2020B 1386 7
2020A 1288 17
2019B 1250 16
2019A 1282 29
2018B 1384 21
2018A 1113 25
2017B 1235 17
2017A 1089 19
2016B 1007 22
2016A - 0
Παλαιότερα -