ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 03/2002, ΕΣΟ: 48042, Fide: 25870092

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1128 0
2020B 1128 0
2020A 1128 1
2019B 1131 11
2019A 1134 9
2018B 1144 15
2018A 1129 10
2017B - 2
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι