ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 48049 | Fide: 25869655 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1069 0
2023B 1069 0
2023Α 1069 0
2022B 1069 0
2022A 1069 0
2021B 1069 0
2021A 1069 0
2020B 1069 0
2020A 1069 4
2019B 1015 7
2019A 1025 15
2018B 993 12
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι