ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 11/1992, ΕΣΟ: 48050 | Fide: 25869795 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1131 0
2023B 1131 0
2023Α 1131 0
2022B 1131 0
2022A 1131 0
2021B 1131 0
2021A 1131 0
2020B 1131 0
2020A 1131 0
2019B 1131 0
2019A 1131 0
2018B 1131 0
2018A 1131 0
2017B 1131 8
2017A 989 5
2016B 965 7
2016A - 0
Παλαιότερα -