ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΑΝΩΕΛΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 48051 | Fide: 25893459 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -