ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΑΝΩΕΛΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 48051, Fide: 25893459

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -