ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 48058 | Fide: 25856057 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1411 11
2023Α 1369 15
2022B 1279 12
2022A 1193 11
2021B 1089 2
2021A 1049 0
2020B 1049 1
2020A 1021 1
2019B 994 2
2019A 922 1
2018B 862 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι