ΞΙΜΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 48061 | Fide: 25863266 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 871 0
2023Α 871 0
2022B 871 0
2022A 871 0
2021B 871 0
2021A 871 0
2020B 871 0
2020A 871 2
2019B 863 10
2019A 837 7
2018B 845 3
2018A 830 20
2017B 830 3
2017A 830 12
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -