ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 48062, Fide: 25889257

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1268 4
2020A 1304 20
2019B 1290 26
2019A 971 15
2018B 1022 21
2018A - 3
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -