ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 04/1971, ΕΣΟ: 48063 | Fide: 25835173 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1029 0
2021B 1029 0
2021A 1029 0
2020B 1029 0
2020A 1029 0
2019B 1029 0
2019A 1029 0
2018B 1029 0
2018A 1029 0
2017B 1029 0
2017A 1029 11
2016B 1083 1
2016A 1086 6
Παλαιότερα -