ΜΠΡΑΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 01/2000, ΕΣΟ: 48084 | Fide: 25873113 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1181 0
2023B 1181 0
2023Α 1181 0
2022B 1181 0
2022A 1181 3
2021B 1147 0
2021A 1147 0
2020B 1147 0
2020A 1147 2
2019B 1144 4
2019A 1145 10
2018B 1091 8
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι