ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/1997, ΕΣΟ: 48105 | Fide: 25867024 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1194 0
2022B 1194 0
2022A 1194 0
2021B 1194 0
2021A 1194 0
2020B 1194 0
2020A 1194 0
2019B 1194 0
2019A 1194 0
2018B 1194 0
2018A 1194 4
2017B 1157 0
2017A 1157 0
2016B 1157 8
2016A - 0
Παλαιότερα -