ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 03/1980, ΕΣΟ: 48107, Fide: 25867067

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1113 7
2020A 1106 4
2019B 1113 0
2019A 1113 17
2018B 1256 0
2018A 1256 11
2017B 1244 10
2017A 1280 13
2016B 1342 8
2016A - 0
Παλαιότερα -