ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 03/1980, ΕΣΟ: 48107 | Fide: 25867067 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1391 9
2023B 1306 13
2023Α 1348 11
2022B 1294 16
2022A 1184 6
2021B 1081 4
2021A 1113 0
2020B 1113 7
2020A 1106 4
2019B 1113 0
2019A 1113 17
2018B 1256 0
2018A 1256 11
2017B 1244 10
2017A 1280 13
2016B 1342 8
2016A - 0
Παλαιότερα -