ΤΣΙΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 48108, Fide: 25866745

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 846 0
2020B 846 0
2020A 846 0
2019B 846 0
2019A 846 11
2018B 830 10
2018A 863 16
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -