ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 48110, Fide: 25864149

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 841 0
2020A 841 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -