ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 48110 | Fide: 25864149 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 841 0
2022B 841 0
2022A 841 0
2021B 841 0
2021A 841 0
2020B 841 0
2020A 841 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -