ΠΛΕΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 48119 | Fide: 25869612 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1394 9
2023B 1379 19
2023Α 1403 17
2022B 1224 9
2022A 1282 1
2021B 1285 13
2021A 1125 0
2020B 1125 12
2020A 1143 15
2019B 970 11
2019A 900 13
2018B 880 7
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -