ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 48121 | Fide: 25872281 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1024 2
2023Α 974 14
2022B 1004 13
2022A - 3
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -