ΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 48125 | Fide: 25878271 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 937 0
2023Α 937 0
2022B 937 0
2022A 937 0
2021B 937 0
2021A 937 0
2020B 937 0
2020A 937 0
2019B 937 0
2019A 937 3
2018B 967 0
2018A 967 7
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -