ΖΟΥΜΠΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 48129 | Fide: 25867342 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1022 1
2023B 1035 0
2023Α 1035 3
2022B 989 0
2022A 989 5
2021B 902 0
2021A 902 0
2020B 902 0
2020A 902 4
2019B 830 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -