ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΣΩΝ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 48133 | Fide: 25858661 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 855 0
2023Α 855 0
2022B 855 0
2022A 855 0
2021B 855 0
2021A 855 0
2020B 855 0
2020A 855 4
2019B 830 13
2019A 830 11
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι