ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 48135 | Fide: 25873091 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1060 0
2023Α 1060 0
2022B 1060 0
2022A 1060 0
2021B 1060 0
2021A 1060 0
2020B 1060 0
2020A 1060 6
2019B 1017 8
2019A 902 9
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 1
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι