ΜΑΚΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 48139, Fide: 25877437

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -