ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 48159 | Fide: 25872460 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1224 0
2023B 1224 0
2023Α 1224 0
2022B 1224 0
2022A 1224 0
2021B 1224 0
2021A 1224 0
2020B 1224 0
2020A 1224 3
2019B 1250 1
2019A 1250 11
2018B 1107 7
2018A 1050 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -