ΝΤΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 48178 | Fide: 25888846 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 875 0
2022B 875 0
2022A 875 0
2021B 875 0
2021A 875 0
2020B 875 0
2020A 875 0
2019B 875 0
2019A 875 12
2018B 941 2
2018A 974 0
2017B 974 6
2017A - 4
2016B 1065 0
2016A 1065 4
Παλαιότερα -

Σύλλογοι