ΔΑΒΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 48182, Fide: 42111323

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι