ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Η/Γ: 08/2000, ΕΣΟ: 48184

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 964 0
2021A 964 0
2020B 964 0
2020A 964 0
2019B 964 0
2019A 964 0
2018B 964 0
2018A 964 0
2017B 964 0
2017A 964 0
2016B 964 0
2016A 964 4
Παλαιότερα -

Σύλλογοι