ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/1989, ΕΣΟ: 48185 | Fide: 25866630

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1095 0
2021A 1095 0
2020B 1095 0
2020A 1095 0
2019B 1095 0
2019A 1095 0
2018B 1095 0
2018A 1095 0
2017B 1095 0
2017A 1095 3
2016B 1062 0
2016A 1062 6
Παλαιότερα -

Σύλλογοι