ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Η/Γ: 12/1988, ΕΣΟ: 48186 | Fide: 25866656 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1196 0
2022B 1196 0
2022A 1196 0
2021B 1196 0
2021A 1196 0
2020B 1196 0
2020A 1196 0
2019B 1196 0
2019A 1196 0
2018B 1196 0
2018A 1196 1
2017B 1199 0
2017A 1199 4
2016B 1167 0
2016A 1167 5
Παλαιότερα -

Σύλλογοι