ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 48190, Fide: 25867881

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 860 0
2020B 860 0
2020A 860 0
2019B 860 0
2019A 860 0
2018B 830 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -