ΠΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 11/1976, ΕΣΟ: 48192, Fide: 25864157

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 2
2018B 1050 0
2018A 1050 0
2017B 1050 0
2017A 1050 0
2016B 1050 0
2016A 1050 2
Παλαιότερα -