ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 48215 | Fide: 25837710 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 971 0
2023Α 971 0
2022B 971 0
2022A 971 0
2021B 971 0
2021A 971 0
2020B 971 0
2020A 971 0
2019B 971 10
2019A 923 1
2018B 910 12
2018A 830 8
2017B - 4
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -