ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 48226, Fide: 25858157

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1415 15
2020A 1317 14
2019B 1383 28
2019A 1310 15
2018B 1278 18
2018A 1219 11
2017B 1160 16
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι