ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 48226 | Fide: 25858157 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1536 7
2023B 1549 18
2023Α 1379 11
2022B 1389 14
2022A 1433 8
2021B 1467 20
2021A 1415 0
2020B 1415 15
2020A 1317 14
2019B 1383 28
2019A 1310 15
2018B 1278 18
2018A 1219 11
2017B 1160 16
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι