ΚΑΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 12/1943, ΕΣΟ: 48244 | Fide: 25866478 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1150 0
2022A 1150 0
2021B 1150 0
2021A 1150 0
2020B 1150 0
2020A 1150 0
2019B 1150 0
2019A 1150 0
2018B 1150 0
2018A 1150 0
2017B 1150 0
2017A 1150 10
2016B 1174 5
2016A - 0
Παλαιότερα -